Начало

Home / Начало

Обща информация за защита на личните данни

Какво представлява Общият регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679)?

Общият регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679), наричан още GDPR, отразява еволюцията в защитата на личните данни, както и технологичният напредък през последните години.
Последната регулация на европейско равнище е от преди повече от две десетилетия, поради което GDPR се явява като логично канализиране на обработката и защитата на лични данни.

Какво цели GDPR?

Пълна хармонизация на регулациите в областта на защита на личните данни в рамките на Европейския съюз.

Да отрази напредналите технологии и онлайн търговия в действащото законодателство.

Засилване на правата на физическите лица.

От кога ще се прилага GDPR?

GDPR ще започне да се прилага директно, считано от 25 май 2018 г.

Това прилагане ще се случи независимо от това дали е или ще бъде приет закон, който да изменя или допълни законодателството в областта на личните данни.

“GDPR не е революция, а е естествена еволюция в защитата на данните”Митко Карушков
"If you think compliance is expensive, try non-compliance"Former U.S. Deputy Attorney General Paul McNulty

ЛИП Трейд ООД

Фирма „ЛИП Трейд“ ООД е насочена в абонаментна и извън абонаментна компютърна поддръжка (настолни компютри, мобилни компютри, частни и корпоративни компютърни мрежи, сървъри, VOIP централи, системи за видеонаблюдение и т.н.), хардуер, софтуер и периферия на територията на гр. София, България.

Фирмата се занимава с търговия на качествена компютърна техника и всичко свързано с нея. Фирмата поддържа електронен магазин с над 14 000 продукти, които ежедневно се обновяват и актуализират на конкурентни и добри цени.

Чрез дейността си фирмата се старае да бъде полезна и да спомага изключително много за оптимизираното на дейността на своите клиенти при използването на компютърни системи в професионалната им работа.

Клиентите на „ЛИП Трейд“ ООД имат възможност да подобрят компютърните си умения на базата на дистанционната поддръжка  да получават професионална консултация от IT специалисти с над 10-годишен опит в българския IT бранш за покупката на компютърно оборудване, като решенията за това са  изцяло на клиента. Изборът е Ваш при закупуване и избор на периферия и офис техника без да бъде закупена на всяка цена от фирмата.

KAMBUROV&PARTNERS

Kambourov & Partners е една от водещите адвокатски кантори в България. Основана е преди 30 години и развива специализирани отдели, които покриват нуждите на бизнеса.

Екипът на Kambourov & Partners е класиран ежегодно сред първите места в различни сфери на авторитетни международни класации като Legal 500, Chambers & Partners и други. Ръководителят на отдела Митко Карушков и неговият сътрудник Марио Арабистанов са и препоръчани експерти в областта на защитата на данните от Bloomberg BNA (САЩ).

Клиенти на кантората включват доставчици на IT услуги и услуги по обработка на данни, софтуерни разработчици, хардуер доставчици, доставчици на данни, аутсорсинг компании, доставчици на услуги в сферата на кол центровете, банки и други финансови институции.

Дигитализацията на информацията накара нашият отдел по Технологии, медии и телекомуникации да обърне сериозно внимание на защитата на личните данни в електронна среда, което в комбинация с традиционната експертиза, която притежават, доведе до създаване на работещо звено във връзка с необходимата имплементация на Общия регламент относно защитата на данните (General Data Protection Regulation – GDPR).

Защо се събрахме като екип

Общият регламент относно защитата на данните (General Data Protection Regulation – GDPR) представя предизвикателства пред бизнеса не само от юридическо естество, но и от техническо. Една от спецификите на GDPR е, че за успешната му имплементация са необходими не само познания на законите и приложимите актове, а и технически съвети за изпълнение на мерките, които ще вземе бизнеса, за да спази изискванията на GDPR.

За Kambourov & Partners и LIP Trade е важно да работят с партньор, който притежава, както необходимото ниво на професионална експертиза в своята сфера, така и висока репутация и личностни качества. През многото срещи, които проведоха нашите екипи преди стартиране на проекта, установихме, че гледаме в една посока, което ни позволи да сформираме този екип.

Целта ни е да предоставим на бизнеса цялостно решение, което да дава различните аспекти при привеждането на компаниите в съответствие с GDPR.

Същност на GDPR

В тази статия ще се опитам да разгледаме какво изисква GDPR и как най лесно можем да доведем своята компания до момент, в който отговаря на тези изисквания. Целта на статията е да разбере читателя каква е същността и какво в крайна сметка трябва да направи един ръководител за да доведе своята компания в съответствие с изискванията на този регламент. За това ще се опитам с примери да насоча читателите да разберат как е най удачно да преминат в съответствие с ЗЗЛД (GDPR).